(+4) 0353 413 202 | (+4) 0744 121 121 lifescanro@gmail.com
Select Page

LISTĂ PREȚURI

  INVESTIGAȚII IRM / Servicii PREȚ
01 Examen RMN abdomen superior 690 Lei
02 Examen RMN pelvis 690 Lei
03 Examen RMN abdomen-pelvin 1270 Lei
04 Examen RMN articulații (1 segment) 690 Lei
05 Examen RMN cerebral 690 Lei
06 Examen RMN cerebral + angio (fără substanță de contrast) 840 Lei
07 Examen RMN cervical + angio (fără substanță de contrast) 840 Lei
08 Examen RMN coloană vertebrală – 1 segment 690 Lei
09 Examen RMN coloana vertebrală – 2 segmente 1270 Lei
10 Examen RMN craniu + coloană vertebrală totală 2170 Lei
11 Examen RMN extremități (braț, antebraț, coapsă, gambă) 690 Lei
12 Examen RMN hipofiză 690 Lei
13 Examen RMN cerebral + angio 840 Lei
14 Examen RMN cerebral + orbite 840 Lei
15 Substanță contrast 250 Lei
16 Eliberare film 30 Lei
17 Examen RMN 3 segmente 1880 Lei
18 Examen RMN 2 segmente 1270 Lei
19 Angiografie (aortă, abdominală, s.a.) 1160 Lei
20 Uro RMN 960 Lei
21 RMN sân (nativ) 690 Lei
22 Colangio (completare) 150 Lei
23 Angio RMN – completare (cerebral, orbită, ș.a.) 150 Lei

 

INVESTIGAȚII IRM / Servicii PREȚ
Radiografie coloană cervicală 1 incidenţă 90 Lei
Radiografie coloană cervicală 2 incidenţe 120 Lei
Radiografie coloană dorsală faţă 90 Lei
Radiografie coloană dorsală profil 90 Lei
Radiografie coloană dorsală faţă+profil 120 Lei
Radiografie coloană lombară faţă 90 Lei
Radiografie coloană lombară profil 90 Lei
 Radiografie coloană lombară faţă+profil 120 Lei
Radiografie coloană sacrată faţă 90 Lei
Radiografie coloană sacrată profil 90 Lei
Radiografie coloană sacrată faţă+profil 120 Lei
Radiografie coccis 120 Lei
Radiografie jonctiune dorso-lombară faţă 90 Lei
Radiografie jonctiune dorso-lombară profil 90 Lei
Radiografie jonctiune dorso-lombară faţă+profil 120 Lei
Radiografie craniu faţă 90 Lei
Radiografie craniu profil 90 Lei
Radiografie craniu standard faţă+profil 120 Lei
Radiografie craniu incidenţe speciale (şa turcească, sinusuri, mastoidă, ureche, orbită, mandibulă etc.) 90 Lei
Radiografie umăr 90 Lei
Radiografie omoplat 90 Lei
Radiografie claviculă 90 Lei
Radiografie braţ 1 incidenţă 90 Lei
Radiografie braţ 2 incidenţe 120 Lei
Radiografie cot faţă 90 Lei
Radiografie cot profil 90 Lei
Radiografie cot faţă+profil 120 Lei
Radiografie antebraţ 1 incidenţă 90 Lei
Radiografie antebraţ faţă+profil 120 Lei
Radiografie pumn 1 incidenţă 90 Lei
Radiografie pumn 2 incidenţe 120 Lei
Radiografie mână 1 incidenţă 90 Lei
Radiografie mână 2 incidenţe 120 Lei
Radiografie deget 1 incidenţă 80 Lei
Radiografie deget 2 incidenţe 90 Lei
Radiografie stern 90 Lei
Radiografie grilaj costal 1 incidenţă 120 Lei
Radiografie bazin faţă 120 Lei
Radiografie femur faţă 120 Lei
Radiografie femur 2 incidenţe 170 Lei
Radiografie genunchi faţă 90 Lei
Radiografie genunchi profil unilateral 90 Lei
Radiografie genunchi profil bilateral 120 Lei
Radiografie genunchi 2 incidenţe 120 Lei
Radiografie axială rotulă 90 Lei
Radiografie gambă faţă 90 Lei
Radiografie gambă profil 90 Lei
Radiografie gambă faţă+profil 120 Lei
Radiografie gleznă faţă 90 Lei
Radiografie gleznă faţă+profil 120 Lei
Radiografie gleznă profil 90 Lei
Radiografie antepicior 1 incidenţă 90 Lei
Radiografie antepicior 2 incidenţe 120 Lei
Radiografie calcaneu 90 Lei
Radiografie toracică 1 incidenţă 120 Lei
Radiografie abdominală simplă      120 Lei
Radiografie sold 90 Lei
RRVS 120 Lei
Radiografie pulmonara fata+profil 170 Lei
Radiografie calcaneu axiala 90 Lei
Radiografie toracica profil 90 Lei

 

PACHETUL DE SERVICII MEDICALE DE BAZĂ ÎN ASISTENŢA MEDICALĂ AMBULATORIE DE SPECIALITATE PENTRU SPECIALITĂŢILE PARACLINICE
Lista investigaţiilor paraclinice de radiologie – imagistică medicală şi medicină nucleară
Denumire examinare radiologică/imagistică medicală/ medicină nucleară Tarif decontat de casa de asigurări de sănătate
– lei –
 RMN craniocerebral nativ 585
 RMN sinusuri 606
 RMN torace nativ 606
 RMN gât nativ 606
 RMN coloana vertebrală cervicală nativ 489
 RMN coloana vertebrală  toracică nativ 489
 RMN coloana vertebrală lombosacrată nativ 489
 RMN abdominal nativ 585
 RMN pelvin nativ 585
 RMN șold – articulație coxo femurală nativ 580
 RMN nativ genunchi drept 587
 RMN  nativ genunchi stâng 587
 RMN nativ cot drept 587
 RMN  nativ cot stâng 587
 RMN nativ gleznă  dreaptă 587
 RMN nativ gleznă stângă 587
 RMN extremităţi nativ alte segmente 587
 RMN umăr nativ 606
 RMN umăr nativ şi cu substanţă de contrast 850
 RMN torace nativ şi cu substanţă de contrast 850
 RMN regiune cervicală nativ şi cu substanţă de contrast 850
 RMN cranio-cerebral nativ şi cu substanţă de contrast 850
 RMN coloana vertebrală cervicală nativ şi cu substanţă de contrast 850
  RMN coloana vertebrală toracală nativ şi cu substanţă de contrast 850
  RMN coloana vertebrală lombosacrată nativ şi cu substanţă de contrast 850
  RMN abdominal nativ şi cu substanţă de contrast 850
  RMN pelvin nativ şi cu substanţă de contrast 850
  RMN șold – articulație cox femurală nativ și cu substanță de contrast 850
  RMN extrem, nativ genunchi drept cu substanţă de contrast 850
  RMN extrem, nativ genunchi stâng cu substanţă de contrast 850
 RMN extremități nativ cot drept cu substanţă de contrast 850
  RMN extremități nativ cot stâng cu substanţă de contrast 850
  RMN extremități nativ gleznă dreaptă cu substanţă de contrast 850
  RMN extremități nativ gleznă stângă cu substanţă de contrast 850
  RMN extremități nativ alte segmente cu substanţă de contrast 850
  RMN hipofiză cu substanţă de contrast 850
  Uro RMN cu substanţă de contrast 1145
  Angiografia RMN trunchiuri supraaortice 539
  Angiografia RMN artere renale sau aorta 539
 Angiografie RMN craniu 808
 Angiografie RMN abdomen 808
 Angiografie RMN pelvis 808
 Angiografie RMN membru superior drept 808
 Angiografie RMN membru superior stâng 808
 Angiografie RMN membru inferior drept 808
 Angiografie RMN membru inferior stâng 808
 Angiografie RMN alt segment 808
  Angiografia carotidiană cu substanţă de contrast 539
  RMN abdominal cu substanţă de contrast şi colangio RMN 1078
  Colangio RMN 404
  RMN sâni nativ 606
  RMN sâni nativ şi cu substanţă de contrast 850
    NOTA 1:
    *1) Investigaţii paraclinice ce pot fi recomandate de medicii de familie.
    *2) Ecografie de organ – renală poate fi recomandată inclusiv de medicii de familie numai pentru boala cronică de rinichi, pentru asiguraţii care au evidenţiat pe biletul de trimitere pentru investigaţii paraclinice management de caz.
    *3)  Poate fi recomandată doar pentru femei care au fost diagnosticate cu afecțiuni oncologice.
    *4) Investigaţii paraclinice ce pot fi recomandate ca urmare a consultațiilor de monitorizare a evoluţiei sarcinii.
    NOTA 2: Filmele radiologice şi CD-urile conţinând imaginile achiziţionate, link-ul de acces la imaginile radiologice, precum şi substanţele folosite sunt incluse în tarife.
    NOTA 3: Indicaţia de utilizare a substanţei de contrast aparţine medicului de specialitate radiologie şi imagistică medicală care va confirma utilizarea substanţei de contrast prin aplicarea parafei şi semnăturii pe biletul de trimitere.
    Investigaţiile cu substanţă de contrast sunt decontate de casele de asigurări de sănătate şi în cazul în care utilizarea substanţei de contrast a fost specificată în biletul de trimitere şi avizată de medicul de radiologie-imagistică.
    Pentru cazul în care se efectuează o investigaţie fără substanţă de contrast, urmată din necesitate de o investigaţie cu substanţă de contrast, se decontează numai tariful investigaţiei cu substanţă de contrast.
    NOTA 4: Pentru medicii cu specialităţi medicale clinice, care încheie acte adiţionale la contractele de furnizare de servicii medicale clinice care îşi desfăşoară activitate în cabinete indiferent de forma lor de organizare, în condiţiile în care aceştia au atestatele de studii complementare corespunzătoare specialităţii, după caz şi dotarea necesară:
    a) Serviciul prevăzut la poziţia 31 se decontează medicilor de familie şi medicilor de specialitate pentru specialităţi clinice;
    b) Serviciile prevăzute la poziţia  32 și 33 se decontează medicilor de specialitate pentru specialităţi clinice;
    c) Serviciul prevăzut la poziţia 34 se decontează medicilor din specialitatea urologie;
    d) Serviciile prevăzute la poziţia 35 se decontează numai pentru medicii din specialitatea obstetrică-ginecologie şi numai pentru afecţiuni ginecologice, respectiv specialitatea urologie şi numai pentru afecţiuni urologice – prostată şi vezică urinară;
    e) Serviciile prevăzute la poziţiile:  51, 52, 53 și 55 se decontează numai pentru medicii din specialităţile: cardiologie, medicină internă, neurologie, pediatrie, cardiologie pediatrie, geriatrie şi gerontologie; serviciile prevăzute la poziţia 36, 37, 38, 39, 40, 41 și 42 se decontează pentru medicii de specialitate din specialităţile clinice de cardiologie, medicină internă, nefrologie, diabet zaharat, nutriţie şi boli metabolice, chirurgie vasculară şi chirurgie cardiovasculară; serviciul prevăzut la poziţia 54 se decontează numai pentru medicii de specialitate cardiologie; serviciul prevăzut la poziția 47 se decontează numai pentru medicii din specialitatea clinică reumatologie și medicină fizică și de reabilitare; serviciul prevăzut la poziția  48 se decontează numai pentru medicii din specialitatea clinică dermatovenerologie;
    f) Serviciul prevăzut la poziţia  43 se decontează medicilor din specialitatea: oncologie, hematologie, endocrinologie, chirurgie generală, chirurgie orală şi maxilo-facială, pediatrie şi medicină internă;
    g) Serviciile prevăzute la poziţia  44 se decontează numai pentru medicii din specialitatea pediatrie;
    h) Serviciile prevăzute la poziţia 45 (ecografie de organ/de părţi moi/de articulaţie) se decontează numai pentru medicii din specialităţile clinice: diabet, nutriţie şi boli metabolice, nefrologie, endocrinologie, urologie, medicină internă, geriatrie şi gerontologie, obstetrică-ginecologie, boli infecţioase, ortopedie şi traumatologie, ortopedie pediatrică, reumatologie, medicină fizică şi de reabilitare;
    i) Serviciile prevăzute la poziţiile 46 și 49 se decontează numai pentru medicii din specialitatea obstetrică-ginecologie cu supraspecializare în medicină materno-fetală;
    j) Serviciile prevăzute la poziţia 50 se decontează numai pentru medicii din specialităţile: obstetrică-ginecologie, endocrinologie şi oncologie dacă au atestat de senologie imagistică;
    NOTA 5:
    a) Pentru serviciile prevăzute la poziţiile: 2, 3, 4, 7, 8, 9, 23 și 25, tariful se referă la explorarea unui singur segment anatomic, minimum 2 incidenţe. Pentru serviciile prevăzute la poziţiile: 2, 3, 23 și 25, în cazul explorării mai multor segmente se decontează tariful pentru fiecare dintre acestea. Pentru serviciile prevăzute la poziţiile: 1, 10 și 11, decizia efectuării celei de-a doua incidențe este strict a medicului radiolog și poate fi luată numai după efectuarea primei incidențe.
    b) Pentru serviciul prevăzut la poziţia 30 tariful se referă la explorarea unui singur segment; casele de asigurări de sănătate vor deconta maximum 3 segmente/CNP/cod unic de asigurare o dată pe an, cu precizarea segmentelor de investigat;
    c) În cazul investigaţiilor CT şi RMN efectuate pentru copii cu vârsta cuprinsă între 0 – 18 ani, pentru care medicul curant recomandă efectuarea anesteziei generale şi implicit prezenţa unui medic cu specialitatea ATI, tarifele aferente acestora se vor majora cu 20%. În cazul examinării simultane a două sau mai multe segmente anatomice/membre, casele de asigurări de sănătate vor deconta majorarea de 20% aplicată numai la tariful pentru un singur segment, indiferent de câte segmente anatomice se examinează simultan. Majorarea se aplică la investigația cu tariful cel mai mic. Furnizorii de servicii medicale paraclinice vor face dovada, la contractare, a spaţiului şi dotărilor necesare pentru perioada de pre şi post anestezie, precum şi dovada relaţiei de muncă cu un medic de specialitate ATI. Aceste investigaţii sunt decontate de casele de asigurări de sănătate numai dacă biletul de trimitere este însoţit de o copie a fişei de preanestezie pe care va fi aplicată parafa şi semnătura medicului cu specialitatea ATI.
   NOTA 6: Medicii de medicină dentara care încheie acte adiţionale la contractele de furnizare de servicii medicale în asistenţa medicală stomatologică, pot efectua serviciile medicale paraclinice prevăzute la poz. 23, 24, 152, 153 și 154 respectiv radiografie retroalveolară, radiografie panoramică, tomografie dentară CBCT mandibulară, tomografie dentară CBCT maxilară și tomografie dentară CBCT bimaxilară.
    NOTA 7: Medicii de familie, care încheie acte adiţionale la contractele de furnizare de servicii medicale în asistenţa medicală primară, pot efectua serviciile medicale paraclinice prevăzute la poz. 31 respectiv ecografie generală (abdomen + pelvis).